فرم اطلاعات لازم درخصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

1- نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع : احداث مركز بسته بندي عسل

2- هدف:  1- تهيه عسل بهداشتي مورد نياز مصرف كنندگان 2- جلوگيري از تقلبات عسل 3- افزايش صادرات فرآورده . 4- تشويق توليد كنندگان عسل . 5- اشتغالزائي.

3- مشخصات ارائه دهنده خدمت:

عنوان واحد

محل استقرار

متصدي انجام كار

اوقات مراجعه

عنوان واحد

اداره بهداشت

اداره كل دامپزشكي استان فارس

ساعات اداري

صدور پروانه

4-خدمت گيرندگان : 1- شاغلين درامر توليد عسل . 2- شركتهاي عام وخاص . 3- افراد واجد الشرايط

5- شرايط متقاضي: 1- نياز منطقه به بسته بندي عسل ووجود مراكز پرورش كندو 2- داشتن سابقه وتجربه دراين امر. 3- اولويت با صنف كندو داران مي باشد

6- مدارك مورد نياز ( در صورت استفاده از فرم لطفا" يك نمونه ازآن پيوست شود):

1- فتوكپي سند مالكيت ، در صورت چند نفر بودن وكالت محضري تكميل فرم شماره 4 الزامي است . 2- فتوكپي شناسنامه و عكس 4*3 ( 5 ) قطعه . 3- در صورت شركت بودن ( فتوكپي اساسنامه ، اظهار نامه ، آخرين آگهي ثبت شركت ) 4- فتوكپي وعكس مدير عامل . 5- كروكي وآدرس دقيق محل مورد نظر . 6- تعهد محضري فرم سماره 3 . 7- گزارش كارشناسي فرم شماره 7 الف . 8- نقشه كلي وجانمائي . 9- موافقت اصولي صنايع . 10- 3300 تومان به حساب 24075 بانك ملي مركزي شيراز بنام دامپزشكي بابت كارشناسي وصدور پروانه تاسيس .

7- - نوع فن آوري مورد استفاده :  لوازم اداري 

8- مراحل ونمودار انجام كار: 1- دريافت تقاضا 2- طرح در كميسيون فني اداره كل دامپزشكي ( صدرو پروانه ) . 3- بازديد كارشناسي وتكميل فرم 7 الف وترسيم كروكي. 4- ارائه پاسخ لازم به متقاضي . 5- تشكيل پرونده . 6- معرفي به اداره صنايع . 7- تكميل پرونده .8- اراسل به سازمان دامپزشكي كشور جهت صدرو پروانه تاسيس.

9- مسئوليت ها و اختيارات: انجام كليه مراحل مربوط به بند فوق ( گردش كار).

10- قوانين ومقررات :  قانون سازمان دامپزشكي كشور.

11- مدت زمان انجام كار: در صورت پيگيري متقاضي وارائه مكان مناسب ومدارك لازم حداقل مدت زمان لازم دو ماه مي باشد.

اطلاعات مربوط به خدمت
دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان دامپزشكي كشور شركت ارائه دهنده خدمت : اداره كل دامپزشكي استان فارس
نام خدمت : احداث مركز بسته بندي عسل
تعريف خدمت : - تهيه عسل بهداشتي مورد نياز مصرف كنندگان 2- جلوگيري از تقلبات عسل 3- افزايش صادرات فرآورده . 4- تشويق توليد كنندگان عسل . 5- اشتغالزائي.
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : سازمان دامپزشكي كشور
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون سازمان دامپزشكي كشور.
زمان ميانگين براي سرويس : در صورت پيگيري متقاضي وارائه مكان مناسب ومدارك لازم حداقل مدت زمان لازم دو ماه مي باشد هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : 33000 ريال
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : - فتوكپي سند مالكيت ، در صورت چند نفر بودن وكالت محضري تكميل فرم شماره 4 الزامي است . 2- فتوكپي شناسنامه و عكس 4*3 ( 5 ) قطعه . 3- در صورت شركت بودن ( فتوكپي اساسنامه ، اظهار نامه ، آخرين آگهي ثبت شركت ) 4- فتوكپي وعكس مدير عامل . 5- كروكي وآدرس دقيق محل مورد نظر . 6- تعهد محضري فرم سماره 3 . 7- گزارش كارشناسي فرم شماره 7 الف . 8- نقشه كلي وجانمائي . 9- موافقت اصولي صنايع . 10- 3300 تومان به حساب 24075 بانك ملي مركزي شيراز بنام دامپزشكي بابت كارشناسي وصدور پروانه تاسيس .
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
آدرس محل مراجعه : شيراز ،خيابان مشير نو اداره كل دامپزشكي فارس
تلفن : 2324870 آدرس وب سايت : http://www.farsvet.ir/fa/index.html
ساير توضيحات :
دسته بندي هاي مربوط به خدمت :
هزينه هاي مربوط به خدمت :
مبلغ نام بانك كد شعبه شماره حساب نام صاحب حساب توضيحات
77000 ملي خزانه 610 خزانه داري كل بابت تمديد پروانه
77000 ملي خزانه 610 خزانه داري كل بابت صدور پروانه
33000 ملي سيبا 2173833010001 دامپزشكي فارس بازديد كارشناسي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-25 5:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

كپي برداري از اين سايت فقط با ذكر منبع بلامانع است ، كليه حقوق براي اداره كل دامپزشكي استان فارس محفوظ است

1380-1391 

  شيراز ،خيابان مشير غربي - تلفن تماس :2322987-2322459-2323097 دورنگار :2323150-2324870