1- نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع : بررسي بيماري هاي كرمي كبدي گوسفند وبز كشتاري

2- هدف:

  • تعئين سطح آلودگي در لاشه هاي كشتاري در سطح كشتارگاههاي استان
  • برنامه ريزي جهت مبارزه با بيماري هاي كرمي كبدي دامهاي  استان
  • كاهش زيانهاي اقتصادي از بيماري ها ي ياد شده

3- مشخصات ارائه دهنده خدمت:

عنوان واحد

محل استقرار

متصدي انجام كار

اوقات مراجعه

عنوان واحد

اداره مبارزه

اداره كل دامپزشكي استان فارس

اداره مبارزه با بیماریهای دامی

ساعات اداري

مبارزه

 

4- خدمت گيرندگان

  • همه دامداران استان فارس

5- شرايط متقاضي :

  • مبادرت به نگهداري وپرورش دام . 
  • داشتن شناسنامه بهداشتي دامداري .
  • رعايت توصيه ها ودستورالعملهاي بهداشتي

6- مدارك مورد نياز ( در صورت استفاده از فرم لطفا" يك نمونه ازآن پيوست شود):

  • ارائه شناسنامه بهداشتي جهت درج خدمات ارائه شده در آن بمنظور پيگيري وانجام خدمات بعدي در زمان مناسب وكنترل عملكرد نيروهاي اجرائي توسط بازرسين .

7-  نوع فن آوري مورد استفاده :

·         لوازم اداري 

·         رايانه

8- مراحل ونمودار انجام كار: 

·         تكميل فرم مربوطه در كشتارگاه توسط مسئول بهداشتي كشتارگاه

·         ارسال گزارش به اداره كل

·         بررسي مقايسه اي وضعيت بيماري نسبت به زمان ومكان جهت تعئين محل وزمان اقدامات لازم  .

·         طرح ريزي برنامه مبارزه با هريك ازبيمار هائي كه داراي سطح بالاي آلودگي است ومبارزه با آن لازم است .

·         تهيه دارو وملزومات مورد نياز

·         اجراي برنامه مبارزه توسط شهرستانهاي تابعه .

·         تنظيم گزارش كاركرد توسط شبكه دامپزشكي شهرستان وارسال به استان

·         نظارت وبازرسي توسط شبكه وتائيد عمليات وارسال آمار عمليت در فرمهاي مربوطه به اداره كل .

·         بازديد وبازرسي ناظرين اداره كل دامپزشكي استان وارسال گزارش عمليات به سازمان دامپزشكي كشور .

9-  مسئوليت ها و اختيارات:

·         انجام كليه مراحل مندرج در مسير گردش كار.( بند فوق)

10- قوانين ومقررات :

·         قوانين سازمان دامپزشكي كشورمصوب خرداد ماه 1350. 

11- مدت زمان انجام كار:

·         در صورت همكاري دامدار در محدوده زماني اعلام شده

12- محل مراجعه براي شكايت و يا  اعتراض ارباب رجوع:

·         رئيس اداره مربوطه - واحد حراست

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-8 5:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

كپي برداري از اين سايت فقط با ذكر منبع بلامانع است ، كليه حقوق براي اداره كل دامپزشكي استان فارس محفوظ است

1380-1391 

  شيراز ،خيابان مشير غربي - تلفن تماس :2322987-2322459-2323097 دورنگار :2323150-2324870