صدور پروانه تاسيس كشتارگاه دام

2-هدف: 1- اعمال نظارت بهداشتي بر مراحل توليد 2- تامين گوشت بهداشتي 3- حمل ونقل وعرضه گوشت وآلايشات  4- جلوگيري از كشتار غير مجاز . 6- تغيير الگوي مصرف 7- كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان ودام.8- استفاده بهينه از ضايعات كشتارگاهي. 9- اشتغالزائي جهت نيروهاي خدماتي و فارغ التحصيلان رشته هاي دامپزشكي  .

3- مشخصات ارائه دهنده خدمت:

عنوان واحد

محل استقرار

متصدي انجام كار

اوقات مراجعه

عنوان واحد

اداره بهداشت

اداره كل دامپزشكي استان فارس

اداره بهداشت

ساعات اداري بجز روزهاي يكشنبه وسه شنبه

صدور پروانه

4-خدمت گيرندگان : 1- سرمايه گذاران بخش خصوصي 2- شركتهاي سهامي عام وخاص.3- ساير افراد واجد الشرايط

1-      شرايط متقاضي:

1- داشتن بنيه مالي مناسب . 2- داشتن مهارت وتخصص كافي. 3- موافقت تصويب كميسيون صدور پروانه اداره كل دامپزشكي . 4- اولويت با متخصصين دامپزشكي مي باشد.

6- مدارك مورد نياز ( در صورت استفاده از فرم لطفا" يك نمونه ازآن پيوست شود):

1- - فتوكپي سند مالكيت (در صورتي كه چند نفر باشند وكالت محضري شماره 4 تكميل شود) 2- عكس 4*3
(3) قطعه  3- فتوكپي شناسنامه 4-در صورت فاقد سند مالكيت ارائه بلامعارض بودن توسط مديريت جهاد كشاورزي استان ( فرم شماره 6) 5- اگر بصورت شركت باشد ( فتوكپي اساسنامه ، اظهار نامه ، آخرين آگهي ثبت شركت، فتوكپي كامل سند مالكيت . 6- كروكي و آدرس دقيق محل مورد تقاضا . 7- نقشه جانمائي وتفكيك تاسيسات وتجهيزات. 8- تعهد نامه محضري  ( فرم شماره 3) . 9- ارائه موافقت اصولي از صنايع   10- 3300 تومان بابت كارشناسي و وپروانه تاسيس به حساب 94075 بانك ملي مركزي شيراز بنام دامپزشكي .11- گزارش كارشناسي فرم شماره 7 الف 12- فتوكپي شناسنامه مدير عامل و عكس مدير عامل 13- ارائه طرح توجيهي علمي وفني 14- تائيديه سيستم فاضلاب وتبديل ضايعات از محيط زيست .15- تائيديه از اداره آب وبرق 16- نتايج آب مصرفي قابل قبول واستاندارد باشد . 17- در صورت مشاع بودن تكميل فرم شماره 5 ضروري است .

7- - نوع فن آوري مورد استفاده :  لوازم اداري و رايانه 

8- مراحل ونمودار انجام كار: 1- ثبت  تقاضا نامه  2- طرح در كميسيون فني صدور پروانه اداره كل دامپزشكي . 3- بازديد كارشناسي وتكميل فرم 7 الف وترسيم كروكي. 4- دادن پاسخ لازم 5- تشكيل پرونده 6- معرفي به ادارات ذيربط ( صنايع ، آب ، برق ، محيط زيست و …….) 7- تكميل پرونده( اخذ كليه مدارك لازم ) 8-  صدور پروانه تاسيس توسط اداره كل.

9- مسئوليت واختيارات :  انجام كليه مراحل مربوط به گردش كار

10- قوانين ومقررات :  ماده 1 بند هـ  . قانون سازمان دامپزشكي كشور آئين نامه اجرائي ماده 18 فصل سوم.

11- مدت زمان انجام كار: در صورت پيگيري جدي متقاضي وارائه زمين ومدارك مورد نياز مدت زمان حداقل 3 ماه مي باشد.

12- محل مراجعه براي شكايت و يا  اعتراض ارباب رجوع: اداره حراست اداره كل دامپزشكي استان فارس

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-8 5:20    آمار بازدیدکنندگان   :  3444        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

كپي برداري از اين سايت فقط با ذكر منبع بلامانع است ، كليه حقوق براي اداره كل دامپزشكي استان فارس محفوظ است

1380-1391 

  شيراز ،خيابان مشير غربي - تلفن تماس :2322987-2322459-2323097 دورنگار :2323150-2324870